Aktuellt

PRÖVA PÅ FRIKERAMIK

Välkommen till Jolans keramikateljé att pröva på att bygga, kavla, modellera i lera vid 2 tillfällen

 söndagen den 18 och 25 oktober 

eller söndagen den 8 och 15 november

Kl 10 ‐ 13

Kostnad: 1000: – inkl. lera och bränning

Begränsade antal platser

Anmälan till jolanskeramik@mail.com 

Hållbar leverans inom Lunds Kommun